Juridische kennisgeving

Kamperen Le Floride

Adres : Route de St Laurent - 66420 Le Barcarès
Pyrénées orientales | Languedoc-Roussillon
[adresse_complementaire]
Telefoon: 04 68 86 11 75
E-mail: contact@floride.fr
SIRET: 31344793000014
RCS: Perpignan B 313 447 930

De website wordt gehost door het bedrijf Niwanet .

FRANCECOM, webbureau
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Tel : 02 51 80 88 88
Fax : 02 51 80 88 87
Website : www.francecom.fr
RCS: Nantes B 410 557 151
SIRET: 41055715100033

De site raadplegen is onderworpen aan de volledige acceptatie en naleving door internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De internetgebruiker stemt er al mee in om de informatie op de site voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te maken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit Handvest door de internetgebruiker, kan zijn burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid ontstaan.

Inhoud van de site

Le site est exploité par la société Kamperen Le Floride.

Le site présente les activités de la société Kamperen Le Floride.

Intellectueel eigendom

De site vormt een werk waarvan Francecom de auteur is in de zin van de artikelen L111.1 en volgende van de Intellectual Property Code.

In het algemeen, gegevens, programma’s, muziekvoorbeelden, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, en hun opmaak die op de Site verschijnt zijn eigendom van Francecom (exclusief foto’s van het bedrijf) Kamperen Le Floride en teksten geschreven door het bedrijf Kamperen Le Floride) en worden als zodanig beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Alle internetgebruikers verbinden zich ertoe ze niet te gebruiken en niemand toe te staan deze inhoud voor illegale doeleinden te gebruiken.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een computer en/of papieren drager, en door welk proces dan ook (in het bijzonder door framing*), van een van de elementen van de Site of diensten die te koop worden aangeboden, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom is verboden en vormt een daad van vervalsing, die kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke sancties. Alleen het afdrukken op papier is toegestaan voor privékopieën voor exclusief gebruik van de kopiist in de zin van artikel L122-5 2° van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Geen hyperlink naar de site kan niet worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Francecom .

*De handeling van het vastleggen van de inhoud van de pagina’s van een website om deze via een hypertekstlink naar zijn eigen website over te brengen, waardoor de genoemde inhoud als zijn eigen wordt weergegeven.

Fotocredits

Niet-contractuele foto.

Verantwoordelijkheid

La sociétéKamperen Le Floride décline toute responsabilité quant aux éventuels dysfonctionnements pouvant survenir sur le Site et entraîner une perte de données ou une indisponibilité de l’accès aux informations produites sur celui-ci.

De elementen die op de Site worden gepresenteerd kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden beschikbaar gesteld aan internetgebruikers, zonder enige garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend.

La présence de liens hypertextes présents sur le Site – Quel que soit l’existence préalable ou non de l’accord de la société Kamperen Le Floride – ne crée pas une solidarité de responsabilité entre celle-ci et les propriétaires des autres sites, quant au contenu des sites sur lesquels est redirigé l’internaute.

De gemeenschap Kamperen Le Floride kan de volledigheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie op de site niet garanderen . Op dezelfde manier kan het de afwezigheid van wijziging door een derde partij (inbraak, virus) niet garanderen.

Bovendien is de internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de site. . Behalve bij enige grove nalatigheid van het bedrijf Kamperen Le Floride, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik van de informatie die op de site wordt geproduceerd .

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle informatie die op de site wordt verspreid en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, is uitsluitend onderworpen aan het Franse recht. Seuls les tribunaux relevant du ressort de laCour d’Appel Cour d’Appel de Montpellier: sont compétents pour connaître des éventuels litiges liés à l’utilisation du Site .

CM2C
14 rue Saint-Jean
75017 Parijs
https://cm2c.net
cm2c@cm2c.net

Algemene verkoopvoorwaarden

De website staat u niet toe om aankopen te doen op de site. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar in de sectie Documenten om te downloaden, of op aanvraag op het adres contact@floride.fr

Informatie over cookies op onze site

Gedetailleerde informatie over cookies en hun beheer op de site is hier beschikbaar: Cookiebeleid (EU)

U kunt meer te weten komen over het gebruik van cookies door de CNIL-website te raadplegen: www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Informatie met betrekking tot het privacybeleid en het beheer van persoonsgegevens:

Gedetailleerde informatie over het privacybeleid en het beheer van persoonsgegevens

Alle Accommodaties
Alle mogelijkheden